СТМ Албиконсулт за контакти
Доверете се на опита и професионализма

Служба по трудова медицина


Службата по трудова медицина е служба с предимно превантивни функции, като подпомага и консултира работодатели, комитетите и групите по условията на труд в планирането, организирането и изпълнението на задълженията им по осигуряване и поддържане на здравословни и безопасни условия на труд, промоция на здравето за работещите при вредни условия.

Като работодател, вие сте длъжен да осигурите здравословни и безопасни условия на труд на своите подчинени, независимо от големината и спецификата на провежданата от вас дейност. За да можете да се фокусирате върху управлението и развитието на вашия бизнес, ние от Службата по трудова медицина към „АЛБИКОНСУЛТ” ООД, имаме готовност да поемем организирането на дейностите и мероприятията, свързани със здравословните и безопасни условия на труд.

» Прочети повече
» Оценка на риска

» Измервания факторите на работната среда

» Обучение на КУТ/ГУТ

» Изготвяне на правила за безопасна работа

» Трудово-правни консултации

» Изготвяне на здравни досиета

» Анализ на здравословното състояние на персонала

» Попълване на декларация по чл. 15

» Профилактични медицински прегледи

Оценка на риска


Оценка на риска

Целта на извършването на оценка на риска на работното място е да бъде подпомогнат работодателя при изготвяне на адекватна програма за предприемане на конкретни действия, свързани с...

» Прочети повече

Обучение


Обучение на КУТ/ГУТ

Ако Вашето предприятие е с повече от 50 служители трябва да изградите комитет по условия на труд (КУТ), а ако е с по-малко от 50 работници трябва да изградите група по условия на труд (ГУТ)...

» Прочети повече

Изготвяне на декларация по чл. 15 ЗЗБУТ


Декларация по чл. 15

Декларацията по чл. 15 ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) се подава от юридическите и физическите лица, които самостоятелно наемат работещи, и от юридическите...

» Прочети повече

профилактични медицински прегледи


Медицински прегледи

СТМ въз основа на оценката на риска и условията на труд предлага списък на професиите и длъжностите, при които работещите подлежат на периодични медицински прегледи...

» Прочети повече


Начало За нас Услуги Връзки Календар Контакти